Syyskokous ja uusien hallituksen jäsenten haku

30.8.2018

Pohjoismaisen konservaattoriliiton Suomen osasto ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään perjantaina 2.11.2018. Hallituksesta erovuorossa olevat eivät jatka enää hallituksessa, joten nyt tarvittaisiin uusia innokkaita hallitusaktiiveja. Innostu mukaan!

Pohjoismaisen konservaattoriliiton Suomen osasto ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään perjantaina 2.11.2018, klo 16:00-18:00 Helsingin taidemuseo HAM; Tennispalatsi, Eteläinen Rautatiekatu 8, Helsinki. Kokouksen virallinen kutsu lähetetään jäsenille lähempänä ajankohtaa.

Asialistalla sääntömääräiset asiat sekä sääntömuutokset, jotka esitelty 1/2018 Konservaattorit lehdessä.

 

Konservaattoriliiton hallitukseen tarvitaan ensi vuoden alusta neljä uutta jäsentä, joista yksi on hallituksen puheenjohtaja. Hallituksen jäseneltä ei edellytetä aikaisempaa kokemusta hallitustyöskentelystä, tehtävässä pärjää hyvin innokkuudella sekä halulla osallistua ja tehdä asioita konservaattoreiden yhteisten asioiden hyväksi. Puheenjohtajan tehtävään sinun kannattaisi pyrkiä, jos sinulla on halua kantaa vastuuta liiton asioiden hoitamisesta, kykenet hallitsemaan samanaikaisesti useita eri asioita, pystyt tekemään päätöksiä ja haluat toimia muiden hallitusten jäsenten ja toimihenkilöiden innostajana ja yhteisen tekemisen mahdollistajana. Puheenjohtajan pestissä on eduksi, jos sinulla on kokemusta hallitustyöstä. Tehtävästä pois jättäytyvä nykyinen puheenjohtaja opastaa sinut alkuun yhdessä hallituksen jäsenten kanssa.

 

Hallitus kokoontuu vuosittain noin kuusi kertaa. Kokoukset ovat useimmiten pääkaupunkiseudulla. Kokouksiin voi myös osallistua etänä ja matkakulut korvataan. Kokouksissa käsitellään aina yhdistyksen talouteen liittyvät asiat taloudenhoitajan toimesta, jäsensihteeri esittelee jäsenyyteen liittyviä asioita, Konservaattorit-lehden yhteyshenkilö kertoo tulevien lehtien sisällöstä ja yhdessä keskustellaan myös minkälaisia juttuja lehteen voitaisiin pyytää. Koulutuspäiviä ideoidaan yhdessä ja mietitään kiinnostavia kohteita paikoiksi. Hallitus vastaa koulutuspäivien järjestämisestä yhdessä kohteen konservaattoreiden kanssa. Hallitus keskustelee myös alan koulutukseen ja ammatillisuuteen liittyvistä näkökohdista, pitää yhteyttä alan kansainvälisiin organisaatioihin yhteyshenkilöiden kautta sekä tekee konservointia näkyväksi Suomessa omia nettisivuja ja sosiaalisen median kanavia hyödyntäen. Hallituksen konkarijäsenet luotsaavat uudet jäsenet rauhassa sisään tehtävien hoitamiseen.

 

Ensi vuoden aikana valitaan hallituksen jäsenistä myös uusi yhteyshenkilö luotsaamaan E.C.C.O. toimintaa. Eli jos sinua kiinnostaa kansainvälinen toiminta, lähde mukaan hallitukseen.

 

Konservaattoriliiton jäsen, lähde siis rohkeasti ja innokkaasti mukaan yhdistysaktiiviksi varmistamaan että meillä on toimiva, alan ammatillisuutta edistävä ja nykyaikainen Konservaattoriliitto jatkossakin. Uudet jäsenet valitaan liiton syyskokouksessa, mutta ehdolle asettuvien toivotaan ottavan yhteyttä nykyisiin hallituksen jäseniin vaikka heti.