Nordiska Konservatorförbundet - Finland rf

Nordiska Konservatorförbundet Finland rf (Konservaattoriliitto, PKL) är en förening för yrkesfolk inom konserveringsbranschen. Med sin verksamhet främjar föreningen konservering som vetenskap och yrkesområde samt ökar föreningsmedlemmarnas yrkeskompetens, bevakar yrkeskårens intressen och representerar den finländska konserveringsbranschen i hemlandet och internationellt. Nordiska Konservatorförbundets finländska sektion rf arrangerar utbildningsevenemang och publicerar tidskriften Konservaattori. Den har cirka 260 medlemmar, varav majoriteten är ordinarie medlemmar. Föreningen och dess medlemmar förbinder sig till att följa de yrkesmässiga föreskrifterna från European Confederation of Conservator-Restorers' Organisations (E.C.C.O.). Föreningen är politiskt obunden.

Nordiska Konservatorförbundet (NKF) består av Islands, Norges, Sveriges, Finlands och Danmarks sektioner. Syftet med den gemensamma nordiska verksamheten är att skapa kontaktnätverk mellan medlemsländerna, tillsammans göra konserveringsbranschen mer synlig och känd samt främja utvecklingen av den nordiska konserveringsbranschen. Tillsammans arrangerar man internationella kongresser vart tredje år och publicerar den vetenskapliga fackgranskade publikationen MoK.

Nordic Association of Conservators – Finland

The Nordic Association of Conservators – Finland (NKF-FI) is a professional organisation that represents practitioners engaged in the conservation of cultural heritage in Finland. The profession adheres to scientific principles and is identified defined by its expertise, which is comprised of unique sets of knowledge, skills and proficiencies. Among its activities, the association promotes good standards of practice and serves to maintain and upgrade the professional competence of its members. It organises conferences and training workshops, and publishes the journal Konservaattori. The organization has approximately 260 members, the majority of which are full members. NKF-FI represents the field of conservation, both in Finland and abroad. It is a member of the European Confederation of Conservator-Restorers’ Organisations (E.C.C.O.) and has committed itself to following their guidelines. It is a nonpartisan organisation.

The Nordic Association of Conservators (NKF) comprises sections in Iceland, Norway, Sweden, Finland and Denmark. The objectives of joint Nordic activity are to create contact networks between its member states, to increase the profession’s reach and visibility, and to promote the development of the conservation field across the Nordic region. Every three years, NKF organises a joint international conference. It also publishes the scientific and peer-reviewed journal MoK.

Contact

General enquirys:
konservaattoriliitto(at)gmail.com

Membership enquirys:
jasensihteeri.pkl(at)gmail.com

Board 2022

Chairperson

Sini Oksanen

konservaattoriliitto@gmail.com

Vice chairperson

Anni Tuominen  (contact person for E.C.C.O)

Board members

Elviira Heikkilä

Karoliina Kuusisto

Linda Lindén

Veera López-Lehto

Jenna Parkkila-Mäki

Riina Uosukainen

Marika Tarkiainen  (opiskelijajäsen)

Secretary

Sanna Sinervo