Nordiska Konservatorförbundet - Finland rf

Nordiska Konservatorförbundet Finland rf (Konservaattoriliitto, PKL) är en förening för yrkesfolk inom konserveringsbranschen. Med sin verksamhet främjar föreningen konservering som vetenskap och yrkesområde samt ökar föreningsmedlemmarnas yrkeskompetens, bevakar yrkeskårens intressen och representerar den finländska konserveringsbranschen i hemlandet och internationellt. Nordiska Konservatorförbundets finländska sektion rf arrangerar utbildningsevenemang och publicerar tidskriften Konservaattori. Den har cirka 260 medlemmar, varav majoriteten är ordinarie medlemmar. Föreningen och dess medlemmar förbinder sig till att följa de yrkesmässiga föreskrifterna från European Confederation of Conservator-Restorers' Organisations (E.C.C.O.). Föreningen är politiskt obunden.
 

Nordiska Konservatorförbundet (NKF) består av Islands, Norges, Sveriges, Finlands och Danmarks sektioner. Syftet med den gemensamma nordiska verksamheten är att skapa kontaktnätverk mellan medlemsländerna, tillsammans göra konserveringsbranschen mer synlig och känd samt främja utvecklingen av den nordiska konserveringsbranschen. Tillsammans arrangerar man internationella kongresser vart tredje år och publicerar den vetenskapliga fackgranskade publikationen MoK.

Nordic Association of Conservators – Finland

The Nordic Association of Conservators – Finland (NKF-FI) is an organisation of professionals in the conservation of cultural heritage. Through its activities, the association promotes conservation as a science and as a professional field, while also increasing the professional qualification of its members, seeing to the interests of the profession and representing the field of Finnish conservation both in Finland and abroad. NKF-FI organises education and training and also publishes its magazine Konservaattori. It has approximately 260 members, a majority of which are full members. The association has committed itself to adhere to the professional guidelines of the European Confederation of Conservator-Restorers’ Organisations (E.C.C.O.). NKF-FI is a nonpartisan organisation.
 

The Nordic Association of Conservators (NKF) comprises sections in Iceland, Norway, Sweden, Finland and Denmark. The objective of joint Nordic activity is to create contact networks between its member states, to give the conservation visibility and recognition and also to promote the development of the Nordic conservation field. NKF organises joint international congresses every three years, and it also publishes the scientific peer-reviewed magazine MoK.


 

Contact

General enquirys:
konservaattoriliitto(at)gmail.com

Membership enquirys:
jasensihteeri.pkl(at)gmail.com

Board 2018

Chairperson

Anni Tuominen,
anni.tuominen.pkl(at)gmail.com

Vice chairperson

Mari Saari

Board members

Stina Björklund

John Gayer

Katri Lahti

Mari Lenck

Katariina Ruuska-Jauhijärvi

Erika Tiainen