Rakennuskonservaattorit

Rakennuskonservaattorin työn kohteena ovat puurakennukset, puurakenteet ja rakenteiden osat, sekä ulkomuseo-alueet ja perinnemaisemiin liittyvät rakennusryhmät.  Konservointimenetelmä voi olla esimerkiksi rakenteisiin liittyvien ongelmien ratkaiseminen, rakenteiden vahvistaminen, vaurioituneiden osien korvaaminen, kuten lahonneiden puuosien vaihtaminen ja heikentyneiden muurauslaastien vahvistaminen tai vaihtaminen. Työnkuvaan kuuluvat myös erilaisten vaurioita ennaltaehkäisevien suunnitelmien teko, kuten sadeveden valumisen suunnittelu, Rakennuskonservaattori voi myös selvittää ajan mittaan rakennukselle tehtyjä muutostöitä ja neuvoa vanhan talon kunnossapidossa.

Johanna Lehtola, Rakennuskonservaattori (YAMK)
Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy
johanna.lehtola(at)laurimehto.fi
Abraham Wetterin tie 4
00880 Helsinki
044 326 4641
09 3436 080
Toimistomme osaamiseen kuuluu perinteisen rakennesuunnittelun lisäksi erityisesti julkisivusaneerauksiin liittyvät kuntotutkimukset ja korjaussuunnitelmat. Lisäksi tarjoamme arkkitehtisuunnittelua, rakennuttamista, valvontaa, laadunvalvontakokeita sekä rakennuskonservaattorien palveluita tilaajan tarpeiden mukaisesti. Meillä on kokemusta myös suojelukohteiden asbesti- ja haitta-ainekartoituksista.

- - - -