Kansainvälinen yhteistyö

Konservaattoriliitto vaikuttaa ja on jäsenenä useissa kansainvälisissä konservointialaa tai kulttuuriperinnön suojelua edistävässä järjestössä.


IIC, International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works

Nordisk konservatorförbund on IIC:n Pohjoismainen jäsenjärjestö. IIC on kansainvälinen organisaatio joka edistää kulttuuriperinnön ja taiteen konservointia.


E.C.C.O.

European Confederation of Conservator-Restorers’ Organisations A.I.S.B.L. (E.C.C.O.) on euroopan konservointialan yhdistysten järjestö. Se edistää konservointialan ammattiosaamista ja koulutusta Euroopan laajuisesti. E.C.C.O.:n tärkeimpiä tehtäviä ovat konservaattorin koulutuksen edistäminen ja ammatillisen pätevyyden tasojen määrittely. Merkittävänä tavoitteena järjestöllä on konservaattorin ammatin tunnustamisen ja oikeudellisen pätevyyden saattaminen lainsäädäntöön euroopan tasolla.

Ammatillinen ohjeisto:

1. Ammattiala

2. Eettinen ohjeisto

3. Konservointialan koulutuksen perusvaatimuksia


Europa Nostra

Europa Nostra on eurooppalainen kulttuuriperintöä vaaliva kansalaisjärjestö, sekä paikallisten ja kansallisten kulttuuriperintöyhdistysten liitto. Se pyrkii vaikuttamaan kulttuurihistoriallisten monumenttien ja alueiden säilymiseen kartoittamalla aktiivisesti kulttuuriperintöön kohdistuvia uhkia ja pyrkimällä vaikuttamaan niihin. Pohjoismaisen konservaattoriliiton Suomen osasto on Europa Nostra Finlandin jäsen. Jäsenyyden myötä Konservaattoriliitto edistää ja vahvistaa kulttuuriperinnön vaalimista kansalaisten, yksilöiden ja yhteisöjen toiminnan kautta.


CEN

European Committee for Standardization/Technical Committee (CEN/TC) 346 Conservation of cultural heritage on eurooppalainen standardisoimiskomitea, joka vastaa kulttuuriperinnön vaalimiseen liittyvien standardien valmistelusta. Sen sateenvarjon alla laaditaan mm. korjausrakentamista, konservointia, valaistusta, energiatehokkuutta, pakkauksia ja kuljetusta, kokoelmien säilymisen turvaamista, sisä- ja ulkopuolisen ilmaston mittaamista ja konservointiprosessia käsittelevät standardit. Lue lisää  (www.cen.eu).

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n perusti vuonna 2013 seurantaryhmän SR216. Ryhmän tehtävänä on toimia kulttuuriperinnön vaalimiseen liittyvän standardisoinnin kansallisena asiantuntijaelimenä. Vahvistettuja, voimassa olevia standardeja myy Suomen standardisoimisliitto ry. www.sfs.fi