Hallitus

Pohjoismaisen konservaattoriliiton Suomen osasto ry:n hallitus valitaan yhdistyksen syyskokouksessa sääntöjen mukaisesti ja se edustaa yhdistyksen jäsenistöä luottamustehtävissä. Hallituksen kokouksiin on kaikilla yhdistyksen jäsenillä mahdollisuus tuoda asioita tiedoksi ja käsiteltäväksi. Kaikki hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt tekevät työtä liiton hyväksi vapaaehtoistyönä.

Konservaattoriliiton toiminta perustuu yhdistyksen sääntöihin ja yhdistyslakiin (503/1989). Lisäksi toiminnan linjauksiin vaikuttavat ICOMin museotyön eettiset säännöt sekä E.C.C.O.:n laatimat ohjeet.

Hallitus ja toimihenkilöt:

  • Ottavat kantaa ja edistävät konservoinnin alan kehittymistä ja oikeudenmukaisuutta Suomessa
  • Varmistavat, että Konservaattoriliiton sääntöjä ja yhdistyslakia noudatetaan
  • Varmistavat, että E.C.C.O.n ja ICOMin ohjeistuksia noudatetaan
  • Laativat tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, toimintasuunnitelman ja talousarvion
  • Järjestävät vuosikokoukset sääntöjen mukaisesti
  • Järjestävät koulutuspäiviä jäsenistölle yhdessä toimijakentän kanssa
  • Vastaavat Konservaattori-lehden julkaisemisesta
  • Ylläpitävät Konservaattoriliiton www-sivuja
  • Ylläpitävät Konservaattoriliiton sosiaalisen median kanavia 

Hallitus 2024

Puheenjohtaja

Sini Oksanen
konservaattoriliitto@gmail.com

Varapuheenjohtaja

Anni Tuominen

Hallituksen jäsenet

Elviira Heikkilä

Karoliina Kuusisto

Linda Lindén

Veera López-Lehto

Jenna Parkkila-Mäki

Riina Uosukainen

Marika Tarkiainen  (opiskelijajäsen)