Hallitus

Pohjoismaisen konservaattoriliiton Suomen osasto ry:n hallitus valitaan yhdistyksen syyskokouksessa sääntöjen mukaisesti ja se edustaa yhdistyksen jäsenistöä luottamustehtävissä. Hallituksen kokouksiin on kaikilla yhdistyksen jäsenillä mahdollisuus tuoda asioita tiedoksi ja käsiteltäväksi. Kaikki hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt tekevät työtä liiton hyväksi vapaaehtoistyönä.

Konservaattoriliiton toiminta perustuu yhdistyksen sääntöihin ja yhdistyslakiin (503/1989). Lisäksi toiminnan linjauksiin vaikuttavat ICOMin museotyön eettiset säännöt sekä E.C.C.O.:n laatimat ohjeet.

 

Hallitus ja toimihenkilöt:

  • Ottavat kantaa ja edistävät konservoinnin alan kehittymistä ja oikeudenmukaisuutta Suomessa

  • Varmistavat, että Konservaattoriliiton sääntöjä ja yhdistyslakia noudatetaan

  • Varmistavat, että E.C.C.O.n ja ICOMin ohjeistuksia noudatetaan

  • Laativat tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, toimintasuunnitelman ja talousarvion

  • Järjestävät vuosikokoukset sääntöjen mukaisesti

  • Järjestävät koulutuspäiviä jäsenistölle yhdessä toimijakentän kanssa

  • Vastaavat Konservaattori-lehden julkaisemisesta

  • Ylläpitävät Konservaattoriliiton www-sivuja

  • Ylläpitävät Konservaattoriliiton sosiaalisen median kanavia
 

 

Hallitus 2019

Puheenjohtaja
Anni Tuominen
anni.tuominen.pkl(at)gmail.com

Varapuheenjohtaja
Polina Semenova

Hallituksen jäsenet

John Gayer

Katri Lahti

Johanna Lehtola

Sanna Niemi-Pynttäri

Katariina Ruuska-Jauhijärvi

Helena Salo