Pohjoismainen yhteistyö

Pohjoismainen konservaattoriliitto (NKF)

Pohjoismainen konservaattoriliitto (NKF) muodostuu Islannin, Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan osastoista. Yhteisen pohjoismaisen toiminnan tarkoituksena on luoda jäsenmaiden välille kontaktiverkostoja, tehdä yhdessä konservointialaa näkyväksi ja tunnetuksi sekä edistää pohjoismaista konservointialan kehittymistä.

Pohjoismaisen konservaattoriliiton yhteisestä toiminnasta vastaa Liittoneuvosto, joka muodostuu jäsenmaiden yhdistysten hallitusten puheenjohtajista. Liittoneuvosto tekee päätökset yhteiseen pohjoismaiseen toimintaan liittyen, kuten kongressien, koulutuspäivien, yhteisten www-sivujen ja MOK-lehden julkaisuun liittyvissä yleisissä kysymyksissä.

Kaikki jäsenmaat ovat myös sitoutuneet noudattamaan yhteispohjoismaisia sääntöjä. Esitykset Pohjoismaisen konservaattoriliiton jäsenmaiden yhteisistä toimintalinjoista ja kannanotoista valmistellaan ja hyväksytään kunkin jäsenmaan yleiskokouksissa, jonka jälkeen niistä voidaan päättää yhteisesti liittoneuvoston kokouksissa.