MOK-lehti

Pohjoismainen konservaattoriliitto julkaisee kerran vuodessa ilmestyvää vertaisarvioitua konservointialan julkaisua. Sen kielinä ovat skandinaaviset kielet, englanti, suomi ja islanti. Lehti julkaistaan jäsenille painettuna. Se julkaistaan sähköisenä Konservaattoriliiton yhteispohjoismaisilla www-sivuilla, josta löytyy myös tietoa lehden julkaisuajoista ja kirjoitusohjeet.

Lue lisää MOK-lehdestä.