Konservaattoriliitto

toimii konservointialan ammattityöntekijöiden, ammatinharjoittajien ja asiantuntijoiden yhdyssiteenä

kehittää konservointia tieteenä ja ammattialana sekä lisätä yhdistyksen jäsenten ammattipätevyyttä

valvoo ammattikunnan etuja

edustaa suomalaista konservointialaa kotimaassa ja kansainvälisesti

Konservaattoriliiton Suomen osasto muodostaa yhdessä muiden pohjoismaiden osastojen kanssa Pohjoismaisen konservaattoriliiton. Konservaattoriliiton Suomen osasto ry on perustettu vuonna 1963. Jäseniä yhdistyksessä on noin 260, joista suurin osa varsinaisia jäseniä. Lisäksi yhdistyksellä on liitännäis-, opiskelija- ja kunniajäseniä. Liiton toimintaa tukevat lisäksi eri kulttuurialojen yhteisöt kannattajayhteisöjäseninä.

Yhdistys ja sen jäsenet ovat sitoutuneet noudattamaan European Confederation of Conservator-Restorers' Organisations:in (E.C.C.O.) ammatillisia ohjesääntöjä. Yhdistys on poliittisesti sitoutumaton.

Konservaattoriliitto on saanut toiminta-avustusta Museovirastolta vuonna 2024.

Ota yhteyttä

Yleiset tiedustelut, kommentit ja ehdotukset liiton toimintaan:

konservaattoriliitto@gmail.com