Pohjoismaisen Konservaattoriliiton 

Suomen osasto ry

Kuvakollaasi konservaattoreiden tyypillisistä työvaiheista.

Toimii konservointialan ammattityöntekijöiden, ammatinharjoittajien ja asiantuntijoiden yhdyssiteenä. Kehittää konservointia tieteenä ja ammattialana sekä lisätä yhdistyksen jäsenten ammattipätevyyttä. Valvoo ammattikunnan etuja. Edustaa suomalaista konservointialaa kotimaassa ja kansainvälisesti.

Etusivun koristekuva 1.

Etsitkö konservaattoria?

Pohjoismaisen konservaattoriliiton Suomen osaston jäseninä on useita konservointialan ammattilaisia, jotka toimivat yrittäjinä. He tarjoavat palvelujaan museoiden lisäksi säätiöille, yrityksille ja tietenkin myös yksityisille henkilöille.

Etusivun koristekuva 2.

Konservaattorit ja 
konservoinnin opiskelijat 
tulkaa mukaan toimintaan

Etusivun koristekuva 3.

Konservaattori-lehti

Konservaattori-lehti on Pohjoismaisen konservaattoriliiton Suomen osasto ry:n kaksi kertaa vuodessa julkaisema jäsenlehti.