Erikoistumisalat

Konservointipalveluja myyvien yritysten yhteystietoja löydät etsitkö konservaattoria sivulta.

Huonekalukonservointi

Huonekalukonservaattorin osaamisalueeseen kuuluvat huonekalut sekä esineet, joiden päämateriaalina on puu. Osa huonekalukonservaattoreista on kouluttautunut myös verhoilijoiksi ja taitaa perinteisen verhoilun. Tyypillisiä työkohteita ovat antiikkihuonekalut, joissa on lakka tai maalipinta sekä pehmustetut sohvat ja nojatuolit. Yleisiä toimenpiteitä ovat puhdistus, lakkapinnan elvytys, maalinkiinnitys, heiluvien liitosten uudelleen liimaus sekä viilukorjaukset. Verhoilluissa käyttöhuonekaluissa jousitus ja pehmustus uusitaan käyttäen perinteisiä menetelmiä ja materiaaleja. Huonekalukonservaattori auttaa myös kankaiden valinnassa ja antaa hoito-ohjeita vanhoille huonekaluille.

Paperikonservointi

Paperikonservaattori työskentelee paperipohjaisten esineiden säilyttämiseksi. Esimerkiksi kartat, kirjat, käsikirjoitukset, piirustukset, grafiikanvedokset, valokuvat, painotuotteet, tapetit ja erilaiset muut paperipohjaiset taideteokset ja dokumentit kuuluvat paperikonservaattorin erikoistumisalaan. Ammattitaitoinen paperikonservaattori hallitse kullekin materiaalille sopivat paikkaus- ja puhdistusmenetelmät sekä pystyy vaikuttamaan hidastavasti jo alkaneeseen vaurioitumiseen. Herkemmille paperi- ja filmimateriaaleille tärkeintä on taata oikeanlaiset suojamateriaalit ja säilytysolosuhteet, jotta esineet saadaan säilymään myös tuleville polville.

Maalaustaiteen konservointi

Maalauskonservaattorin erikoistumisalaa ovat pääasiassa maalaustaide ja polykromiveistokset eri aikakausilta. Työn kohteina olevien teosten pohjamateriaalit ja maalaustekniikat voivat olla monenlaisia. Tyypillisiä konservointikäsittelyitä ovat irtoavan maalin kiinnittäminen, maalauskankaan kuprujen suoristaminen ja repeämien paikkaaminen sekä maalausten puhdistaminen. Konservointiin voi kuulua myös erilaisia teoksen vaurioitumista ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä. Maalaustaiteen konservaattorit tekevät lisäksi myös taidekokoelmien kuntokartoituksia ja toimivat apuna näyttelytyössä.

Rakennuspinta- ja interiöörikonservointi

Rakennuspinta- ja interiöörikonservaattori työskentelee rakennusosien ja pintakäsittelyjen säilyttämiseksi. Työkohteita ovat esimerkiksi seinä- ja koristemaalaukset sekä maali-, kipsi- kivi- ja rappauspinnat. Konservointimenetelmä voi olla esimerkiksi hauraiden ja likaisten pintojen puhdistus, irtoavien osien uudelleen kiinnitys tai puuttuvien osien korvaaminen silloin, kun mahdollista. Konservaattorin työnsarkaan kuuluvat myös tutkimukset, kuten rakennuksen pintojen sävyjen selvittäminen eri aikakausilla.

Rakennusten konservointi

Rakennuskonservaattorin työn kohteena ovat puurakennukset, puurakenteet ja rakenteiden osat, sekä ulkomuseo-alueet ja perinnemaisemiin liittyvät rakennusryhmät.  Konservointimenetelmä voi olla esimerkiksi rakenteisiin liittyvien ongelmien ratkaiseminen, rakenteiden vahvistaminen, vaurioituneiden osien korvaaminen, kuten lahonneiden puuosien vaihtaminen ja heikentyneiden muurauslaastien vahvistaminen tai vaihtaminen. Työnkuvaan kuuluvat myös erilaisten vaurioita ennaltaehkäisevien suunnitelmien teko, kuten sadeveden valumisen suunnittelu, Rakennuskonservaattori voi myös selvittää ajan mittaan rakennukselle tehtyjä muutostöitä ja neuvoa vanhan talon kunnossapidossa.

Tekstiilien konservointi

Tekstiilikonservaattori työskentelee erilaisten tekstiilimateriaalien säilyttämiseksi. Näihin kuuluvat sekä pukeutumiseen että sisustamiseen liittyvät esineet, kuten vaatteet, asusteet, matot, ryijyt, liput ja tekstiilitaideteokset. Tekstiilikonservoinnin toimenpiteillä voidaan likaantunut ja tahrainen esine pudistaa; suoristaa tekstiilimateriaalin ryppyjä ja taitoksia; tukea vauriot ja hauraat kohdat tai lisätä puuttuvia osia. Tekstiilikonservaattori valmistaa myös sisustustekstiileille ripustustuet ja näyttelytasot, vaatteille torsot ja pukujen muotoja tukevat alusasut sekä opastavat tekstiilien asianmukaisten säilytyskalusteiden ja ratkaisujen tekemisessä.

Esineiden konservointi

Esinekonservaattorit työskentelevät monenlaisten esineiden säilyttämiseksi. He työskentelevät kulttuurihistoriallisten, kansatieteellisten, etnografisten, arkeologisten ja meriarkeologisten esineiden parissa. Materiaaleja ovat erilaiset metallit, lasi, keramiikka, kipsi, kivi, puu, nahka sekä arkeologinen materiaali. Usein esineet koostuvat useasta eri materiaalista. Konservointitoimenpiteitä voi olla esineen puhdistus, irtonaisten osien liimaus ja pintavaurioiden käsittely. Esinekonservaattori voi myös valmistaa esineiden esittelyä helpottavia tukia ja suunnitella esineille sopivia kuljetuslaatikoita.

Luonnontieteellisen alan konservointi

Luonnontieteellisen alan konservaattorin työskentelee eläin- ja kasvimateriaalien parissa.