Konservaattoriliiton jäsenyys

Konservaattoriliitto on yhtä kuin sen jäsenet. Toiminnalla pyritään tukemaan ja kehittämään konservointialan lisäksi jäsenten ammatillisuutta sekä alan arvostusta. Konservaattoriliiton jäsenyys tarkoittaa sitä, että konservaattori on saanut alan koulutuksen.

Jäsenoikeudet ja -edut

Konservaattoriliiton päätösvaltaa käyttävät yhdistyksen kokouksissa varsinaiset jäsenet. Kaikilla henkilöjäsenillä jäsenluokasta riippumatta on kokouksissa puhe- ja aloiteoikeus sekä oikeus osallistua yhdistyksen toimintaan kuten työryhmiin, erilaisiin hankkeisiin ja koulutustilaisuuksiin. Opiskelija- ja liitännäisjäsenillä sekä yhteisökannattajajäsenillä on yhdistyksen kokouksissa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Konservaattoriliiton jäsenet saavat Konservaattori-lehden, sekä yhteispohjoismaisen vertaisarvioidun MOK-julkaisun.

Konservaattoriliitto järjestää henkilöjäsenilleen erilaisia koulutus- ja luentotilaisuuksia, jotka pyritään pitämään jäsenille maksuttomana.

Konservaattoriliitto myöntää myös harkitusti apurahoja jäsenilleen konservointialan koulutusta, tutkimusta ja työtä varten. Hakemuksesta tulee tulla selkeästi ilmi haettavan apurahan suuruus ja käyttökohde perusteluineen. Hakemukset lähetetään osoitteeseen: konservaattoriliitto@gmail.com⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠.

Viestintä

Konservaattoriliiton viralliset tiedotuskanavat jäsenistölle ovat Konservaattoriliiton lehti ja sähköpostitse lähetettävät jäsentiedotteet. Myös jäsenmaksulaskut toimitetaan sähköpostilla.

Konservaattorit -sähköpostilista on tarkoitettu kaikkien konservaattoreiden yhteydenpitoon. Listalle voi postittaa työpaikkoja ja –tilaisuuksia koskevaa postia sekä tarjouspyyntöjä. Myös ammatilliset mainokset ovat sallittuja.

Liity Konservaattorit-sähköpostilistalle.

Konservaattoriliitolla on Facebook- ja Instagram tilit, jotka toimivat sosiaalisen median tapaan. Konservaattorit-blogia päivitetään satunnaisesti.

Yhteystiedot

Jäsensihteerin sähköposti:
jasensihteeri.pkl(at)gmail.com

Jäsenen yhteystiedot?

Yhteystietosi voit tarkistaa ja tarvittaessa päivittää jäsensivulla. Näin varmistat että yhdistyksen julkaisemat lehdet ja tiedotteet löytävät perille.