Koulutuspäivät

Konservaattoriliiton järjestämien koulutuspäivien ja seminaarien tarkoituksena on levittää tietoa ajankohtaisista konservointiin, kulttuuriperinnön suojeluun ja museoiden kokoelmatoimintaan liittyvistä asioista. Koulutuspäivät ovat myös kanava lisätä yleistä tietoisuutta konservoinnista ja kulttuuriperinnön suojelun tärkeydestä sekä luoda uusia ja tärkeitä verkostoja niin alan sisällä kuin laajemmalti yhteiskunnassa.

Konservaattoriliiton hallitus ottaa erittäin mielellään jatkuvasti vastaan vinkkejä ja ideoita koulutuspäivien aiheiksi ja paikoiksi. Ehkä juuri sinun työpaikallasi on jotain mielenkiintoista tapahtumassa, jonka haluaisit jakaa kollegoiden kera? 

Ota yhteyttä

Yleiset tiedustelut, kommentit ja ehdotukset liiton toimintaan:
konservaattoriliitto(at)gmail.com