Koulutus

Suomessa konservointia opetetaan Metropolia Ammattikorkeakoulussa. Alasta on mahdollista opiskella (240 op) konservaattori (AMK) tutkinto. Sen lisäksi on mahdollista opiskella ylempi ammattikorkeakoulututkinto konservaattori (YAMK), joka antaa myös kelpoisuuden ylempää korkeakoulututkintoa vaativiin tehtäviin. Konservaattori-nimike on tutkinnon kautta saatu ammattinimike. Koulutus perustuu alan eettisiin standardeihin, joissa painotetaan kulttuuriperinnön arvoja ja merkityksiä. Koulutus antaa teoreettisen ja käytännön opetuksen kautta valmiudet työskennellä vastuullisesti kulttuuriperinnön ja taiteen konservoinnin ja vaalimisen parissa.

 

Muista konservointialoista poiketen luonnontieteellisen materiaalin konservaattoritutkinto suoritetaan luonnontieteellisen keskusmuseon konservointijaostolla tai erillisen näyttötutkinnon kautta. Lisätietoa koulutuksesta ja näyttötutkinnosta saa luonnontieteellisen keskusmuseon sivuilta.

 

Konservointiin liittyviä tohtoriopintoja voi Suomessa suorittaa Jyväskylän yliopistossa museologian oppiaineessa. Jyväskylän yliopiston museologian maisteriopinnoissa voi myös suuntautua konservoinnin prosesseihin ja kokoelmien vaalimisen näkökulmiin.